Thép hình chữ V L 125 x 125 x 12 SS400 - THÉP ÂU VIỆT THÉP TẤM THÉP HÌNH THÉP ỐNG ĐÚC THÉP ỐNG HÀN ỐNG MẠ KẼM
 
Thép

Thép hình chữ V L 125 x 125 x 12 SS400

Đăng ngày 15-09-2014 - 2250 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: L 125 x 125 x 12 SS400
Còn hàng Call ngay: 0912.739.239 (Mr.Nam)
 

Đặt hàng
Số lượng:
 
  Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá
1 L 150 x 150 x 10 SS400 12 274,8 Liên hệ :
(A An)
DĐ : 0913 555 483
2 L 150 x 150 x 12 SS400 12 327,6  
3 L 150 x 150 x 15 SS400 12 403,2  
4 L 175 x 175 x 12 SS400 12 381,6  
5 L 175 x 175 x 15 SS400 12 472,8  
6 L 200 x 200 x 20 SS400 12 716,4  
7 L 200 x 200 x 25 SS400 12 883,2  
8 L 200 x 200 x 15 SS400 12 543,6  
         
10 CT L 30 x 30 x 3 6 8,2  
11 CT L 40 x 40 x 3 6 11,1  
12 CT L 40 x 40 x 4 6 14,5  
13 CT L 50 x 50 x 4 6 18,3  
14 CT L 50 x 50 x 5 6 22,62  
15 CT L 63 x 63 x 5 6 28,86  
16 CT L 63 x 63 x 6 6 34,32  
17 CT L 70 x 70 x 5 6 32,28  
18 CT38 L 70 x 70 x 6 6 38,34  
19 CT38 L 70 x 70 x 7 6 44,34  
20 CT38 L 75 x 75 x 5 6 34,8  
21 CT38 L 75 x 75 x 6 9 41,34  
22 CT38 L 75 x 75 x 7 6 47,7  
23 CT38 L 75 x 75 x 8 9 81,1  
24 CT38 L 80 x 80 x 6 6 44,16  
25 CT38 L 80 x 80 x 8 6 58  
26 CT38 L 90 x 90 x 6 6 50,1  
27 CT38 L 90 x 90 x 7 9 86,8  
28 CT38 L 90 x 90 x 8 6 65  
29 L 100 x 100 x 8 SS400 12 146,4  
30 L 100 x 100 x 7 SS400 6 64,8  
31 L 100 x 100 x 10 SS400 6 90,6  
32 L 100 x 100 x 8 SS400 9 109,8  
33 L 120 x 120 x 8 SS400 12 176,4  
34 L 120 x 120 x 10 SS400 9 164,7  
35 L 120 x 120 x 12 SS400 12 264,6  
36 L 125 x 125 x 10 SS400 12 229,2  
37 L 125 x 125 x 12 SS400 12 268,8  
38 L 130 x 130 x 9 SS400 12 212,4  
39 L 130 x 130 x 10 SS400 12 237  
40 L 130 x 130 x 12 SS400 12 280,8  
41 L130 x 130 x (9; 10;12) SS540 12 1  
42 L150; L175; L200 SS540 12 1
 


Từ khóa liên quan : Thép hình chữ I, thép ống, thép hình chữ U, thép hộp, thép hình chữ V, thép tấm, thép Inox, thép ray tàu, láp đồng, đồng tấm, thép tròn đặc, vuông đặc