Thép tròn đặc S45C, S50C, SKD11,SKD61 - THÉP ÂU VIỆT THÉP TẤM THÉP HÌNH THÉP ỐNG ĐÚC THÉP ỐNG HÀN ỐNG MẠ KẼM
 
Thép

Thép tròn đặc S45C, S50C, SKD11,SKD61

Đăng ngày 07-09-2014 - 3367 Lượt xem
  • Mã sản phẩm:
Còn hàng Call ngay: 0912.739.239 (Mr.Nam)
 

Thép  tròn đặc S45C, S50C, SKD11,SKD61

Đặt hàng
Số lượng:
 
Quy cách về sản phẩm THÉP TRÒN ĐẶC
 
                                             
Thứ tự
 
Tên sản phẩm
 
Độ dài
Trọng lượng
Đặt hàng
(m)
(Kg)
Thép tròn đặc S45C-40Cr-SMn...
1
6
5,7
 
2
S45C Ø 14x6.05m
6,05
7,6
 
3
S45C Ø 16 x 6m
6
9,8
 
4
S45C Ø  18 x 6m
6
12,2
 
5
S45C Ø  20 x 6m
6
15,5
 
6
S45C Ø  22 x 6m
6
18,5
 
7
S45C Ø  24 x 6m
6
21,7
 
8
S45C Ø  25 x 6m
6
23,5
 
9
S45C Ø  28 x 6m
6
29,5
 
10
S45C Ø  30 x 6m
6
33,7
 
11
S45C Ø  35 x 6m
6
46
 
12
S45C Ø  36 x 6m
6
48,5
 
13
S45C Ø  40 x 6m
6
60,01
 
14
S45C Ø  42 x 6m
6
66
 
15
S45C Ø  45 x 6m
6
75,5
 
16
S45C Ø  50 x 6.0m
6
92,4
 
17
S45C Ø  55 x 6m
6
113
 
18
S45C Ø  60 x 6m
6
135
 
19
S45C Ø  65 x 6m
6
158,9
 
20
S45C Ø  70 x 6m
6
183
 
21
S45C Ø  75 x 6m
6
211,01
 
22
S45C Ø  80 x 6,25m
6,25
237,8
 
23
S45C Ø  85 x 6,03m
6,03
273
 
24
S45C Ø  90 x 5,96m
5,96
297,6
 
25
S45C Ø  95 x 6m
6
334,1
 
26
S45C Ø  100 x 6m
6
375
 
27
S45C Ø 110
6,04
450,01
 
28
S45C Ø  120 x 5,92m
5,92
525,6
 
29
S45C Ø  130 x 6,03m
6,03
637
 
30
S45C Ø  140 x 6m
6
725
 
31
S45C Ø  150 x 6m
6
832,32
 
32
S45C Ø  180
6
1.198,56
 
33
S45C Ø  200
6
1.480,8
 
34