Thép hình chữ U - THÉP ÂU VIỆT THÉP TẤM THÉP HÌNH THÉP ỐNG ĐÚC THÉP ỐNG HÀN ỐNG MẠ KẼM
 

Thép hình chữ U

THÉP HÌNH CHỮ U HÀN QUỐC
Đăng ngày 21-01-2016 10:00:00 AM
Thép Hình CHữ U Hàn Quốc, Tiêu chuẩn ASTM A36, ATSM A36, IS G3101, SB410, 3010….

Thép hình chữ U 380 x 100 x 10,5 x 16 Korea
Đăng ngày 15-09-2014 11:22:07 AM

Thép hình chữ U 300 x 90 x 9 x 13 Korea
Đăng ngày 15-09-2014 11:21:24 AM

Thép hình chữ U 270 x 95 x 6 SNG
Đăng ngày 15-09-2014 11:20:47 AM

Thép hình chữ U 250 x 90 x 9 Korea
Đăng ngày 15-09-2014 11:19:48 AM

Thép hình chữ U 200 x 80 x 7,5 Korea
Đăng ngày 15-09-2014 11:18:48 AM

Thép hình chữ U 180 x75 x 7.5 SNG
Đăng ngày 15-09-2014 11:17:45 AM

Thép hình chữ U 160 x 64 x 5 x 8,4SNG
Đăng ngày 15-09-2014 11:16:38 AM

Thép U150x75x6,5x10 SS400
Đăng ngày 15-09-2014 11:15:00 AM

Thép hình U140x58x4.9 TN
Đăng ngày 15-09-2014 10:55:27 AM

Thép U120x52x4,8 TN
Đăng ngày 15-09-2014 10:54:28 AM

Thép U 100x46x4,5 TN
Đăng ngày 15-09-2014 10:53:47 AM

Thép U 80 TN
Đăng ngày 15-09-2014 10:53:16 AM

Thép U 65 TN
Đăng ngày 15-09-2014 10:52:46 AM

Thép U50TN
Đăng ngày 15-09-2014 10:50:19 AM

THÉP HÌNH CHỮ U
Đăng ngày 11-09-2014 08:34:00 AM